SWIVEL

Đặt ngón tay cái miễn phí
Đây là những chiếc kéo y tế hỗ trợ những người bị viêm gân. Các lỗ ngón tay xoay xoay 360 ° và liên tục theo chuyển động của ngón tay cái, do đó không cần phải đặt tay của bạn vào kéo. Ngay cả những người không bị viêm gân cũng bị cuốn vào mức độ tự do này nếu họ thử.
+84 948 001133