MB

MB

Chúng tôi đã mang đến cho những chiếc kéo này cả cảm giác vừa vặn và cảm giác tự do bằng cách tỉ mỉ về sự khác biệt 0,5mm hoặc 1g. Đây là một loạt tay cầm được thiết lập ở mức đỉnh được làm bằng Nano Metal Powder, một công nghệ được tạo ra với sự hợp tác của Ryuichi Kurimoto. Tải trọng chịu lực cũng làm cho việc mở và đóng trơn tru.
+84 948 001133