DB-20

DB-20

Loạt bài này không để tóc biến mất và cho phép bạn cắt tóc theo đường thẳng. Mạnh mẽ, công cụ này đặc biệt được khuyên dùng cho các nhà tạo mẫu có nhiều khách hàng nam. Được làm bằng Nano Powder Metal, những chiếc kéo này cắn mạnh vào tóc mà không làm hỏng nó. Cắt giảm mịn được thực hiện với tải mang.
+84 948 001133