elfin

elfin

Để tạo ra một chiếc kéo cắt lông mày đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất có thể sử dụng trọn đời, mỗi cặp được sản xuất cẩn thận bởi một nghệ nhân lành nghề, đến từng chi tiết, từ vật liệu, đến thiết lập lưỡi dao, đến hình dạng của đầu mũi . Những chiếc kéo này cắt chính xác, một sợi, một milimet. Chúng tôi trình bày những chiếc kéo cao cấp này.
+84 948 001133