cosine

cosine

Cho phép cắt giảm sử dụng trọng lượng bằng cách thay đổi cân bằng trọng lượng mà không làm hỏng tóc và cho phép bạn tạo ra các kiểu đẹp hơn với cảm giác vượt trội về tốc độ. Một công cụ cho phép bạn kiểm soát tất cả chiều dài, thành phần và kết cấu cùng một lúc.
+84 948 001133