SCHOREM MASTER

SCHOREM MASTER

Được thiết kế với Leen & Bertus của SCHOREM, những người tiên phong của phong trào thợ cắt tóc mới. Tất cả các thông số kỹ thuật, từ việc lựa chọn vật liệu thép, đến thiết kế tay cầm, đến các chi tiết nhỏ nhất, đã được hoàn thiện để phù hợp với vết cắt của nam giới. Một trò chơi BLENDING THINNING và cảm giác thô ráp trong bộ đồ MASTER 12 'cũng đã được thêm vào.
+84 948 001133