Pixy

Pixy

Series Pixy đã có một sự tiến triển bình thường dựa trên hình thức cơ bản. Tay cầm được thiết kế hữu cơ với hình dạng phối hợp vừa vặn với bàn tay của bạn. Các lỗ ngón tay ở phía lớn hơn, cho cảm giác tự do tối thượng. Hoàn hảo cho các vết cắt cùn, và cũng cho các chuyển động vẫy như cắt đột quỵ.
+84 948 001133