Z DUAL

Làm mỏng lưỡi kép với độ mịn 360 °
Những chiếc kéo tỉa lưỡi kép này được phát triển dựa trên ý tưởng về việc không làm hỏng tóc. Được sản xuất bằng Nano Powder Metal và không có lưỡi cắt, bạn có thể cảm nhận được độ mỏng 360 °. Không chỉ có khả năng thích ứng, chúng còn cho phép làm mỏng mang lại nhiều không gian và chuyển động hơn. Không làm hỏng tóc, độ cắt của tóc sẽ hoàn toàn khác.
+84 948 001133