Z Airy

Các ACRO Z, Z được hoàn thiện bởi MIZUTANI thông qua các thách thức trong lãnh thổ chưa được khám phá. Sê-ri này ra đời khoảng năm năm sau khi áp dụng vật liệu công nghệ cao mới Nano Nano Powder Metal. Vì đây là vật liệu thép có cấu trúc nguyên liệu thô đồng đều và có độ đậm đặc cao, nên có thể tạo ra một lưỡi cắt sắc bén là điều không thể với kéo thường xuyên. Được chứng minh là đạt tiêu chuẩn cực kỳ cao bởi kết quả phân tích của Tiến sĩ Asakura tại Đại học Tokyo, ACRO Z đã được đánh giá cao trên toàn thế giới.
+84 948 001133