Chất liệu

Bột kim loại Nano

Vật liệu này được phát triển thông qua việc tìm kiếm và sử dụng tốt nhất "tính năng tuyệt vời của một vật liệu", đó là một trong những chủ đề chính của MIZUTANI. Sau 5 năm dài nghiên cứu, thử nghiệm và sai sót, vật liệu này cuối cùng đã được chuyển thành sản phẩm. Nó có khả năng chống mài mòn phi thường và được chứng minh bởi một nhà nghiên cứu có bằng tiến sĩ tại Đại học Tokyo, giúp tạo ra góc cắt sắc nét nhất cho kéo. Nó sẽ không gây ra chẻ ngọn vì nó có xu hướng cắt mạnh lên tóc.
+84 948 001133